• Mgr. Štefan Albičuk, PhD.
   • Mgr. Štefan Albičuk, PhD.Učiteľ
   • PaedDr. Marián Babej
   • PaedDr. Marián BabejRiaditeľ
   • Ing. Jaroslava Babejová
   • Ing. Jaroslava BabejováUčiteľ
    Triedny učiteľ: tercia
   • Mgr. Anna Belinská
   • Mgr. Anna BelinskáVychovávateľ
   • RNDr. Gabriela Bradovková
   • RNDr. Gabriela BradovkováUčiteľ
   • Mgr. Anna Ďuríková
   • Mgr. Anna ĎuríkováZástupca
    Triedny učiteľ: IV.A
   • Mgr. Mária Dzurjaninová
   • Mgr. Mária DzurjaninováAsistent učiteľa
   • Tatiana Ficková
   • Tatiana FickováUčiteľ
   • Mgr. Mathias Rastislav Gočik
   • Mgr. Mathias Rastislav GočikUčiteľ
   • Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
   • Mgr. Ewa Agnieszka GrajcarováUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.AG
   • Mgr. Matúš Haňov
   • Mgr. Matúš HaňovUčiteľ
    Triedny učiteľ: IX.A
   • Mgr. Zuzana Hrubovská
   • Mgr. Zuzana HrubovskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: III.A
   • Mgr. Lucia Hudáková
   • Mgr. Lucia HudákováUčiteľ
    Triedny učiteľ: MŠIII
   • Mgr. Ivana Janočková
   • Mgr. Ivana JanočkováVychovávateľ
   • Mgr. Viliam Jedinák
   • Mgr. Viliam JedinákUčiteľ
    Triedny učiteľ: oktáva
   • Ing. Bernardína Jedináková
   • Ing. Bernardína JedinákováUčiteľ
   • Mgr. Jana Jedináková
   • Mgr. Jana JedinákováUčiteľ
    Triedny učiteľ: MŠI
   • Mgr. Slavomíra Kisilová
   • Mgr. Slavomíra KisilováUčiteľ
   • Mgr. Monika Klaciková
   • Mgr. Monika KlacikováUčiteľ
   • Mgr. Rudolf Kľučár
   • Mgr. Rudolf KľučárUčiteľ
    Triedny učiteľ: VI.A
   • PharmDr. Marta Kviatková
   • PharmDr. Marta KviatkováUčiteľ
   • Mgr. Peter Lojan
   • Mgr. Peter LojanUčiteľ
    Triedny učiteľ: VII.A
   • Mgr. Tatiana Majcherová
   • Mgr. Tatiana MajcherováUčiteľ
    Triedny učiteľ: sekunda
   • PaedDr. Róbert Majzlík
   • PaedDr. Róbert MajzlíkUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.AG
   • Mgr. Jana Marková
   • Mgr. Jana MarkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.A
   • Ing. Terézia Mašlanková
   • Ing. Terézia MašlankováUčiteľ
    Triedny učiteľ: III.AG
   • Mgr. Patrik Melkovič
   • Mgr. Patrik MelkovičUčiteľ
   • Mgr. Cyril Melničák
   • Mgr. Cyril MelničákUčiteľ
   • Gabriela Mošková
   • Gabriela MoškováUčiteľ
    Triedny učiteľ: MŠII
   • PaedDr. Eduard Nadzam
   • PaedDr. Eduard NadzamUčiteľ
   • Mgr. Katarína Nemcová
   • Mgr. Katarína NemcováZástupca
    Triedny učiteľ: IV.AG
   • PaedDr. Peter Orendáč, PhD.
   • PaedDr. Peter Orendáč, PhD.Učiteľ
   • Mgr. Viera Pasulková
   • Mgr. Viera PasulkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: príma
   • Tatiana Poláková
   • Tatiana PolákováUčiteľ
   • Mgr. Zuzana Radová
   • Mgr. Zuzana RadováUčiteľ
   • Mgr. Peter Šnajder
   • Mgr. Peter ŠnajderUčiteľ
   • Mgr. Antónia Šnajderová
   • Mgr. Antónia ŠnajderováUčiteľ
   • Mgr. Alena Tuľáková
   • Mgr. Alena TuľákováZástupca
   • Mgr. Jozef Tušim
   • Mgr. Jozef TušimUčiteľ
    Triedny učiteľ: kvarta
   • Mgr. Daniela Tušimová
   • Mgr. Daniela TušimováUčiteľ
    Triedny učiteľ: sexta
   • Ing. Jozef Varga
   • Ing. Jozef VargaZástupca
   • Mgr. Mária Vargová
   • Mgr. Mária VargováUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.A
   • PaedDr. Zuzana Viňanská
   • PaedDr. Zuzana ViňanskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: V.A