• Mikulášsky misijný jarmok

     • 6.12.2018 sa v našej škole uskutočnil jarmok, ktorý  s nadšením pripravili žiaci s pomocou rodičov, učiteľov a kňazov.

      Školská chodba sa zaplnila stánkami s výborným jedlom a s vlastnoručne pripravenými výrobkami. Zisk z jarmoku bol 976,60 eur.  Bude použitý na misijné účely.

      Po jarmoku nasledovala svätá  omša, ktorou sme sa poďakovali za všetky dary od nášho Nebeského Otca i za to, že aj my všetci môžeme byť darom pre iných.

     • Projekt "Zlepšenie materiálno - technického vybavenia telocvične"

     • ša škola realizuje počas školského roka mnohé aktivity a projekty. Jedným z nich je aj projekt "Zlepšenie materiálno - technického vybavenia telocvične", ktorého cieľom je zlepšiť podmienky a vybavenie telocvične jednak pre vyučovanie, ako aj pre krúžkovú činnosť a súťaže. Dňa 25.10.2018 sa v rámci tohto projektu uskutočnil malý florbalový turnaj žiakov osemročného gymnázia, z ktorého fotografie si môžte pozrieť v galérii. Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.   

     • Európsky deň jazykov v projekte Erasmus+

     • Dnes sme v rámci projektu Erasmus pod názvom Motivation by Innovation oslávili Európsky deň jazykov. Napriek tomu, že tento deň sa obvykle uskutočňuje 26. septembra, radi sme počkali na našu vzácnu návštevu z Dánska, Portugalska, Turecka a Poľska, aby sme sa spolu s nimi zúčastnili aktivít v rámci projektu Erasmus +.

     • Prechádzka „Korunami stromov“

     • Žiaci  nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou si v piatok 21. septembra vychutnali zaslúženú výhru v Bachledovej doline na Chodníku korunami stromov.

      Takmer 50-tka žiakov dvakrát vyhrala  1. miesto v charitatívnej zbierke nadácie Úsmev ako dar a odmenou im bolo perfektné a slnečné dopoludnie v prekrásnom prostredí Bachledovej doliny.

      Srdečná vďaka patrí  všetkým žiakom za ich pomoc pri verejných zbierkach  ako aj nadácii Úsmev ako dar, že takto motivuje mladých ľudí, aby sa podieľali na pomoci deťom, ktoré  nemali v živote toľko šťastia.

      Ďakujem všetkým za úžasný deň, plný zážitkov a teším sa na budúce aktivity.

     • Veľkonočný pozdrav otca arcibiskupa a otca biskupa

     • Hviezdoslavov Kubín 2018 - školské kolo

     • Dňa 22.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Výsledky:

      Kategória  5. – 6. ročník (príma)

      Próza

      1. miesto : Jakub Štefaňák (príma)

      Poézia

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Gregor Halas (príma)

      Kategória  7. – 9. ročník

      Próza

      1. miesto: Katarína Gazdová (kvarta)
      2. miesto: Kristína Krajňáková (sekunda)
      3. miesto: Laura Virbová (tercia), Matúš Jakubko (tercia)

      Poézia

      1. miesto: Klára Halasová (kvarta), Mária Hrubovská (tercia)
      2. miesto: Eugénia Ficková (kvarta)

      Kategória SŠ

      Poézia

      1. miesto: Jakub Smolák (II.AG)

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na okresné kolo.

      Blahoželáme!

     • Biblická olympiáda

     • Dnes sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády žiakov základných a stredných škôl.

      V kategórii ZŠ obsadilo naše družstvo 1. miesto (E. Ficková, K. Gazdová, M. Hoľková) a podobne si počínali aj ich starší spolužiaci, ktorí v kategórii SŠ obsadili 1. miesto (K. Hreňo, M. Vida, Š. Ocilka). Obidvom družstvám blahoželáme a veríme, že nás budú takto úspečne reprezentovať aj v arcidiecéznom kole.